Kişini qadına hörmət etməyi necə öyrətmək olar?

loading...

Kişinin öz yoldaşına qarşı hörmətsizliyinin bir neçə səbəbi mövcuddur:

  1. Çox vaxt ətrafdakıların hörmətsizliyinə özünü sevməyən və özünü qiymətləndirməyən insanlar rast gəlir. Təcrübə göstərir ki, əksər qadınlar nikahdan sonra özlərinə baxmamağa başlayırlar. Gözəl qızın yerinə, kişi xələtdə olduqca cazibəsiz qadın görməyə başlayır. Kişinin münasibəti mənfi tərəfə dəyişir ki, bununla birlikdə xanıma olan hörmət də aşağı enir. Bu halda evdar xanım kişi üçün prinsip etibarilə çox rahatdır, lakin bu zaman kişinin arvada qarşı müəyyən marağı və hörməti itir.
  2. Səbəb qarşılıqlı hörmətsizlikdə də gizlənə bilər. Siz öz yoldaşınıza hörmət edirsinizmi? Bəhanəsiz qalmaqallar salaraq, az maaşı irad tutaraq, məzəmmətlər və danlaqlarla siz ona sizin zəif tərəflərinizin axtarışı yolu ilə qorunmağa məcbur edirsiniz ki, bu da ər-arvadın qarşılıqlı hörmətinə güclü zərbə vurur. Əgər siz öz yoldaşınızı qiymətləndirmir, onun fikiriylə razılaşmırsınızsa, bu zaman onun sizə hörmət edəcəyini gözləməyə bilərsiniz.

Ailədə hörmət və harmoniyanı saxlamaq üçün bir neçə addım mövcuddur:

  1. Özünüzə diqqət edin ki, öz yoldaşınız üçün hər zaman istəkli qalasınız. Özünüzü daim məişət işləri ilə əhatə etməyin, çalışın ətraf dünya ilə maraqlanasınız, dünyagörüşünüzü inkişaf etdirin.
  2. Yoldaşınızla mümkün qədər az dalaşın və tənqidlərdən uzaq durun. Əksinə çalışın onu daha çox tərifləyəsiniz.
  3. Kişi tərəfindən olan təhqirlərə və alçalmalara dözmək olmaz. Bu zaman belə münasibətə artıq dözməyəcəyiniz barədə ona aydın mövqeyinizi bildirin.

Əgər vəziyyət o qədər mürəkkəbdir ki, onu öz gücünüzə həll edə bilmirsiniz, bu zaman ailə psixoloquna müraciət etmək olar. Belə mütəxəssislər ehtimal ki, sizin ailənizə sülh və dincliyi qaytaracaq.

loading...
Şərh yaz