Xalların üzdə yerləşməsinə görə mənasını bilirsinizmi?

loading...
 1. “Üçüncü göz” nöqtəsi, Şivı gözü .Kimdə burada xal var mistisizmə, sonsuz intuisiyaya, ağıla və (təmayüllə) biliyə meyillidir.
 2. Gözün sağ küncü, (bucağı) xalın mənası – Siz ehtiraslı, qısqanc, asan qıcıqlanan insansız.
 3. Sağ göz qapağı bədii ədəbiyyata, , intellektual peşələrə meyllidir.
 4. Sağ gözün altında bu xal – dərin sevginin və ər-arvad sədaqətinin şahidliyidir, həmçinin hissiyyatları güclü və comərddirlər.
 5. Dəyişkən, dolaşıq temperament və qısa müddətli romanlar yaşayırlar.
 6. Səyahətlərə meyillidirlər, fantaziya və yaradıcı insanlardır.
 7. Bu yerdə xalların mənası – əsassız qısqanclıq, xarakterdə eqoları üstündür.
 8. Sol gözün altında xal – sonsuz hissiyyat. Ər-arvad həyatı həyəcanlarla zəngindir.
 9. Gözün sol küncü (bucağı), sevgiyə gəlincə əsassız davalarda, özünü günahlandırmağa meylli.
 10. Sol göz qapağı – Əla yaddaş, siyasətçilik, adilik.
 11. Burunun ucu – eşq münasibətlərinin (əlaqələrinin) çətinləşdirilməsinə və zövqə qadağan edilməsi.
 12. Dolaşıq həssas əlaqələr, düşünmədən ehtirasa verilir.
 13. Sıx davalar və sürətli barışıqlar. Platonik sevgi cismani sevginin üstündə üstünlük təşkil edir.
 14. Hündür və mistik düşüncə tərzi, ümumdünya sevgisinin hissi və tamamilə qeyri-adi tale.
 15. Müstəqillik, həzlərə və səyahətlərə meyillilik.
 16. Analığın (atalıqlar) susuzluğu, comərdlik, sədaqət.
 17. Burunun sol tərəfi – Sarsıdıcı (Heyran doğurucu) başdan çıxardan, şoka salan davranışa və qalmaqallı hadisələrə meyl. Sevgiyə müxtəlif, amma nikaha ciddi yanaşır.
 18. Bütün qalan keyfiyyətlərin üstündə hissiyyatın qələbəsi. Fantaziya və orijinallıq.
 19. Qısqanclığa meyl, tək və böyük sevginin susuzluğu.
 20. Çətin xarakter, deqressiyama meyl.
 21. Həm intellektual, həm də eşq sferasında dəyişkən dada (zövq) meyl. Əlbəttə dolaşıq əlaqələrdə bura aiddir.
 22. Vurğulanmış erotizm (şəhvətpərəstlik), şəhvaniyyət və səhvlik.
 23. Aydın ağıl, nizamlılıq. Mənəvi, həm də maddi kimi yüksəlişə meyl.
 24. Alt dodağın altında – Siz kövrək psixikaya və sağlamlığa maliksiz. Müdafiəsiz.
 25. Çənə – möhkəm, ənənəvi ailə almaq arzusunda olurlar. Ünsiyyətdə sevimli və tarazlaşdırılmış insanlardı. Sakit həyata sevgi və mühafizəkar baxışlara meyllidirlər
Şərh yaz